Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Περιβάλλον "Βελτιώνουμε το παρόν -- εξασφαλίζουμε το μέλλον"

Κατά τη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών περίπου οι βασικές πηγές ζωής - αέρας, νερό και έδαφος - υποβάλλονται σε αυξημένα επίπεδα μόλυνσης, χωρίς να δίδεται η δέουτσα προσοχή σε σχέση με τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχουν για τις μελλοντικές γενιές.
Πρόσφατα, ωσόστο, η ανησυχία για τις κλιματολογικές αλλαγές, την όξινη βροχή, τη μόλλυνση του νερού και του εδάφους και τη συνεχή μείωση των φυσικών πόρων της γης. Η ίδια τεχνολογία που δημιούργησε τα προβλήματα αυτά επιστρατεύεται τώρα για να τα σταματήσει και να τα αντιστρέψει. Η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν αναγνωρισθεί και τώρα γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθούν. Η κυβερνητική νομοθεσίας που απαγορεύει τη χρήση τοξικών ουσιών και την παραγωγή ρύπων επιβράδυνε την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Η Daikin Europe είναι περήφανη πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα, ακολουθώντας πιστά την ιαπωνική μητρική της εταιρία όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών που σε πολλές περιπτώσεις προηγήθηκαν των επίσημων νομοθετικών διατάξεων και οδηγιών. Ως αποτέλεσμα αυτής της τακτικής, από το 2001 η λογική του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης διαδραματίζει προτεύοντα ρόλο στις καθημερινές δραστηριότητες και την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρίας.
Η δέσμευση αυτή της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας αντανακλάται στην κατάρτιση ενός αριθμού σχεδίων δράσης, που τηρούνται αυστηρά και εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον όμιλο της Daikin.

1 Ανανεώσιμη χρήση της ενέργειας
Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σλόγκαν των τριών R – reduce, recycle and reuse (μείωση, ανακύκλωση και επεναχρησιμοποίηση) – που εφαρμόζεται σε όλες τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Daikin, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού τομέα. Η χρήση όλων των πόρων και η συνολική κατανάλωση ενέργειας παρακολουθούνται διαρκώς και όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται να διαχωρίζει από τα απορρίματα τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών, χαρτί, χαρτόνι, κτλ.
Επιπλέον, ο κατασκευαστικός τομέας έχει υιοθετήσει την πολιτική "Μηδέν απορρίματα" και "Μηδέν εκπομπές καυσαερίων" στον τομέα της παραγωγής.

2 Φιλικά προς το όζον και οικονομικά
Η Daikin Ευρώπης υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην προώθηση ψυκτικών φιλικών προς το στρώμα του όζοντος. Το ψυκτικό R-22, η χρήση του οποίου σήμερα εγκαταλείπεται, αντικαταστάθηκε στα συστήματα της Daikin με τα ψυκτικά μηδενικής μείωσης του όζοντος R-134a, R-407C και πρόσφατα με το R 410A. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα υπόκεινται διαρκώς σε αλλαγές στο σχεδιασμό προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση τόσο στον κύκλο ψύξης όσο και στον κύκλο θέρμανσης. Αρκετά μοντέλα κατατάσσονται στην κατηγορία ‘A’ στο πρόγραμμα ενεργειακής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα στην κατηγορία ‘B’. Η παρουσία μεγάλου αριθμού κλιματιστικών Daikin στις ανώτατες θέσεις της κατάταξης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, θα οδηγήσει αναμφίβολα σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά αρκετά εκατομμύρια τόνους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

3 Ανακύκλωση προϊόντων και μείωση απορριμάτων
Η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τη χρήση υλικών παραγωγής και συσκευασίας και τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους. Κατεστραμμένες ξύλινες παλέτες, για παράδειγμα, επισκευάζονται και επαναχρησιμοποιούνται. Το νερό που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο υφίσταται επεξεργασία πριν διοχετευθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Διάφορες ακαθαρσίες διαχωρίζονται με τη μορφή ιζήματος, το οποίο είναι χρήσιμο συστατικό στη βιομηχανία κατασκευής τσιμέντου.

4 Ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
Η Daikin έχει ως μόνιμη προτεραιότητα τον "οικολογικό σχεδιασμό" και προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει το "πράσινο" περιεχόμενο των προϊόντων της. Η χρήση μολύβδου, υδραργύρου και καδμίου κτλ. μειώνεται σταδιακά και θα εξαλειφθεί πλήρως ή θα περιοριστεί στα επιτρεπόμενα όρια. Επιπλέον, το τμήμα σχεδιασμού ακολουθεί μια πολιτική "οικολογικών αγορών", σύμφωνα με την οποία οι προμηθευτές πρέπει να δηλώνουν ότι τα προϊόντα τους δεν διαθέτουν καμία από τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών.

5 Προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η περιβαλλοντική πολιτική της Daikin Ευρώπης, παρότι διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά προβλήματα του πλανήτη μας, ακολουθεί πιστά όλες τις τοπικές και ιδιαίτερα τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και οδηγίες. Τα προϊόντα ελέγχονται από ανεξάρτητο οργανισμό ανακύκλωσης. Έχει πιστοποιηθεί η δυνατότητα ανάκτησης ποσοστού μεγαλύτερου από 80% και η δυνατότητα ανακύλωσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% του αρχικού τους περιεχομένου, πληρώντας έτσι τα κριτήρια που απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

6 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Μεγάλη σημασία δίδεται, επίσης, στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού. Τα προγράμματα προστασίας οθονών των υπολογιστών της εταιρίας προβάλλουν συνεχώς μυνήματα που τονίζουν την ανάγκη περιβαλλοντικής επαγρύπνησης και μείωσης του κόστους. Οι εργαζόμενοι στον τομέα παραγωγής παρακολουθούν εκπαιδευτικά μαθήματα σε τακτική βάση ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με τη διάφύλαξη του περιβάλλοντος από εκπομπές ψυκτικού κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της δοκιμής των προϊόντων. Συγκριτικά αποτελέσματα που δείχνουν τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής αυτής αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος παραγωγής.

7 Πιστοποιήσεις ISO 14001 για την Daikin διεθνώς
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας που σχετίζονται με το περιβάλλον, η Daikin ζήτησε από όλες τις θυγρατρικές της εταιρίες να αποκτήσουν την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση του ISO 14001 μέχρι το 2005. Έτσι, τόσο ο οργανισμός της Daikin όσο και οι προμηθευτές του και οι υπεργολάβοι του ενθαρρύνονται να προσδιορίζουν την επίδραση στο περίβάλλον των επαγγελματικών τους δρστηριοτήτων και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.


ΑΠΟ-daikin.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.