Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

  • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες κατοικίες
Τα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας κατατάσσονται σε αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα, χωρίς καθόλου ή με ελάχιστο κόστος και σ’ αυτά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια κάποιας αξιόλογης επένδυσης.

Άμεσα Μέτρα
- Περιορισμός, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της άσκοπης λειτουργίας των οικιακών συσκευών όπως είναι τα φωτιστικά, τα κλιματιστικά, οι θερμοσίφωνες, οι αεριστήρες, κ.ά.

- Προγραμματισμός στη λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων, ρούχων και των στεγνωτηρίων, ώστε αυτά να είναι πλήρη όταν τίθενται σε λειτουργία.

- Όπου είναι δυνατό, το στέγνωμα των ρούχων να γίνεται με φυσικό τρόπο και όχι με τη χρήση στεγνωτηρίου.

- Το φουγάρο του τζακιού μέσα σε ένα χώρο είναι η μεγαλύτερη πηγή απώλειας θερμότητας το χειμώνα, γι’ αυτό όταν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό.

- Οι χαραμάδες στα παράθυρα και τις πόρτες προκαλούν μεγάλες απώλειες θερμότητας και πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.

- Τακτική συντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ώστε αυτά να εργάζονται με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

- Σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.

- Το ψυγείο καταναλώνει σημαντικό μέρος του ηλεκτρισμού σε ένα σπίτι γι’ αυτό θα πρέπει: (α) το λάστιχο της πόρτας να μην είναι φθαρμένο ώστε η πόρτα να κλείνει ερμητικά, (β) το ψυγείο να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (καλοριφέρ) γιατί επηρεάζεται αρνητικά η απόδοσή του, (γ) ένα παλιό ψυγείο πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο καινούργιο ψηλής απόδοσης.

- Σωστή χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας ώστε να χρησιμοποιείται το σωστό μέγεθος ματιού ανάλογα με το σκεύος που χρησιμοποιούμε.

- Σωστή χρήση του ηλεκτρικού βραστήρα νερού ώστε να βράζουμε την ποσότητα νερού που πραγματικά χρειαζόμαστε και όχι ολόκληρη την ποσότητα που χωράει ο βραστήρας .

- Προγραμματισμένη χρήση του ζεστού νερού στο μπάνιο, ώστε να αποφεύγεται η ενδιάμεση ανάμιξή του με κρύο και να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό.

- Καθαρισμός των πλαισίων του ηλιακού θερμοσίφωνα από τις σκόνες και τις ακαθαρσίες, κατά το χειμώνα και το φθινόπωρο.

- Αντικατάσταση των συνηθισμένων λαμπτήρων φωτισμού με άλλους ψηλής απόδοσης.

- Η τηλεόραση να σβήνει από τη πρίζα και όχι από το τηλεχειριστήριο.


Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα

- Εφαρμογή μέτρων για θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου.

- Αντικατάσταση των μονών παραθύρων με καλής ποιότητας διπλά.

- Αντικατάσταση παλιού και μη αποδοτικού εξοπλισμού (λέβητας κεντρικής θέρμανσης, ψυγείο, κλιματιστικό, πλυντήριο) με καινούργια ψηλής απόδοσης. Κατά την αγορά ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στην ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών ώστε, εκτός από την τιμή, να λαμβάνεται υπόψη και η ενεργειακή απόδοση της συσκευής.

- Οι οικιακές συσκευές που σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να φέρουν τη σχετική ετικέτα που να δείχνει την κατανάλωση ενέργειας είναι:

(α) Ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους
(β) Πλυντήρια ρούχων
(γ) Ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων
(δ) Συνδυασμένα πλυντήρια ρούχων / στεγνωτήρια
(ε) Πλυντήρια πιάτων
(στ) Λαμπτήρες φωτισμού
(ζ) Ηλεκτρικοί φούρνοι
(η) Οικιακά κλιματιστικά

Κατά την αγορά των οικιακών συσκευών σημασία πρέπει επίσης να δίδεται κατά πόσο η συσκευή φέρει τη σήμανση CE γεγονός που υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και ασφάλειας.

- Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πλαισίων του ηλιακού θερμοσίφωνα.

- Υποστήριξη ή/ και αντικατάσταση του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης που καίει πετρέλαιο με ειδικό τζάκι που καίει βιομάζα (ξύλα, ελαιοπυρήνα, κ.α.).

- Τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για υποστήριξη του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.


  • Μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας σε νέες κατοικίες

Το θέμα της Ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ευθύς εξ αρχής και από τον αρχικό σχεδιασμό της κατοικίας. Θέματα όπως:

- ο προσανατολισμός του κτιρίου,
- το συνολικό εμβαδό του κτιρίου,
- το μέγεθος και ο προσανατολισμός των διαφόρων ανοιγμάτων,
- η σκίαση των ανοιγμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
- η θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου,
- η αξιοποίηση των ΑΠΕ για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης
- η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση του νερού χρήσης
- η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή από τους μελετητές του έργου, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να συμβουλεύουν κατάλληλα τους ιδιοκτήτες.


ΑΠΟ-mcit.gov.

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.