Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Αυξήσεις-φωτιά στα τιμολόγια της ΔΕΗ


Αυξήσεις της τάξης του 20% στα τιμολόγια της ΔΕΗ μελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι αυξήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 20% σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η τελική επιβάρυνση στην τσέπη του καταναλωτή, θα κινηθεί στο 10%, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Pellet. Τι είναι το πέλλετ;

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Τα πέλλετ είναι μία μορφή βιομάζας. Συγκεκριμένα, είναι συσσωματώματα βιομάζας με τη μορφή μικρών κυλίνδρων 0,6-0,8 mm.
Το καύσιμο αυτό έχει γίνει πρόσφατα γνωστό στη χώρα μας, λόγω της αύξησης τιμής του πετρελαίου, ενώ στο εξωτερικό είναι ευρέως διαδεδομένο.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Αν από βλάβη στην τροφοδοσία ρεύματος (πχ. αυξομείωση τάσης) πάθατε ζημιά σε συσκευές σας, τι μπορείτε να κάνετε


Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Για τις βλάβες που έπαθαν οι ηλεκτρικές σας συσκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό σας. Αφού εξεταστεί η περίπτωσή σας, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Αν πιστεύετε ότι ο μετρητής σας δεν καταγράφει σωστά. Τι πρέπει να κάνετε.


Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι ο μετρητής δεν καταγράφει τις σωστές καταναλώσεις (πάρα πολύ μικρή πιθανότητα) μπορείτε να ζητήσετε με αίτηση σας  στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ έλεγχο του μετρητή (το αρμόδιο κατάστημα αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας πάνω αριστερά).

 Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού σας και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή σας. Σημειώστε όμως ότι στην περίπτωση σωστής λειτουργίας του μετρητή, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε:

-29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής

ΔΕΗ. Χρεώσεις για την εκτέλεση εργασιών σε παροχές ηλεκτρικού ρεύματοςΑ/Α                            ΕΡΓΑΣΙΑ                                            ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
                                                                                                  ΧΤ Ποσά σε €          ΜΤ Ποσά σε €

1.
∆ιακοπή - επανασύνδεση κατ/τή λόγω χρέους                              20,54                  42,55

2.
∆ιακοπή - επανασύνδεση καταναλωτή
    λόγω παρανόμων επεκτάσεων κλπ
                                                  35,22                42,55

3.
∆ιακοπή - επανασύνδεση κατ/τή μετά από αίτησή του                  16,14                41,09

Τι να κάνετε όταν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε ρεύμα (βλάβες)


  • Ελέγξτε τις ασφάλειες και τη λυχνία ένδειξης ηλεκτρικού ρεύματος του γενικού πίνακα

  1. Αν «φωτίζεται» η λυχνία, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα φθάνει στο γενικό πίνακα και ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται στην εσωτερική σας ηλεκτρική εγκατάσταση, για την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών


Ερώτηση 1:  Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;


Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ)


Ο Διαχειριστής του Δικτύου στα πλαίσια της παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης έχει καθορίσει συγκεκριμένες προθεσμίες για βασικές υπηρεσίες του, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα Εγγυημένων Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που κάποια προθεσμία εξυπηρέτησης δεν τηρηθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλει στον καταναλωτή το συμβολικό ποσό των 15 ευρώ.

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οι αντλίες θερμότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος κλιματισμού, καθώς μεταφέρουν θερμότητα από το ένα περιβάλλον στο άλλο μέσω του ψυκτικού μέσου. Οι αντλίες θερμότητας είναι επίσης μια οικονομική λύση θέρμανσης, οι δε αντλίες θερμότητας πηγής αέρα ανήκουν στην κατηγορία των συστημάτων παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Ηλεκτροδότηση στην υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται :
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή παροχή. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

Αρχική Ηλεκτροδότησης Μονοκατοικίας


Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
  1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.
  3. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500 m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ή μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500 m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης,

Αρχική Σύνδεση, Ηλεκτροδότησης Πολυκατοικίας


Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
  1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και ποιες είναι οι εφαρμογές του;

Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι οι ηλεκτρονικές διατάξεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία. Οι εφαρμογές τους σήμερα είναι πάρα πολλές και η πιο συνηθισμένη είναι η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε:

- Φωτοβολταϊκά Πάρκα
- Επαγγελματικές Στέγες

- Οικιακές Στέγες και Ταράτσες

Υψηλή φορολογία στα κινεζικά φωτοβολταϊκά επέβαλαν οι ΗΠΑ

Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού

Την τελική έγκριση για την επιβολή ιδιαίτερα βαριάς φορολογίας σε προϊόντα ηλιακής ενέργειας κινεζικής προέλευσης για την επόμενη πενταετία έδωσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η «Ελληνικά Καλώδια» για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα


Ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα εξέδωσε η εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια». Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ για το Διαγωνισμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Επεκτείνεται η τηλεθέρμανση στη Φλώρινα

Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Μείωση του κόστους θέρμανσης ανά κάτοικο από 30% έως 50% προβλέπεται να δημιουργήσει η κατασκευή συστήματος τηλεθέρμανσης στη Φλώρινα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.

Εξυπνα φώτα στους δρόμους του Λονδίνου

Θα ελέγχονται μέσω iPad
Σε μια προσπάθεια περιορισμού  της δαπάνης για τον φωτισμό  των δρόμων του Λονδίνου, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε  την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.

«Φωτοβολταϊκά τέλος» με έκτακτη εισφορά 25%-35% στον τζίρο

Ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο
Μετά τις μειώσεις τιμών, η έκτακτη εισφορά και στην αγορά των φωτοβολταϊκών πλέον βλέπουν το τέλος σε μία επενδυτική δραστηριότητα που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και εκατοντάδες επιχειρήσεις.

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.