Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και ποιες είναι οι εφαρμογές του;

Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι οι ηλεκτρονικές διατάξεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία. Οι εφαρμογές τους σήμερα είναι πάρα πολλές και η πιο συνηθισμένη είναι η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε:

- Φωτοβολταϊκά Πάρκα
- Επαγγελματικές Στέγες

- Οικιακές Στέγες και Ταράτσες

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία σας επιτρέπει να γίνετε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και να πουλάτε εσείς ενέργεια στη Δ.Ε.Η.

Έχουν αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.


Πού μπορεί να εγκατασταθεί Φ/Β σύστημα;
Το πρόγραμμα "φωτοβολταϊκά σε στέγες" αφορά συστήματα μέχρι 10kWp, στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών) που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια.

Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;
Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

Υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις;
Ο πελάτης δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας είτε όχι.

Υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία;
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δεν απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας.

Πόσο χώρο θα χρειαστώ;
Συνήθως για κάθε εγκατεστημένο ΚWp σε ταράτσα, απαιτούνται περίπου 10 - 15 τετραγωνικά μέτρα. Σε στέγη με κάποια κλίση, απαιτούνται 7 - 10 τετραγωνικά για κάθε ΚWp.

Αντέχει η στέγη μου το βάρος των φωτοβολταϊκών στοιχείων;
Το βάρος των φωτοβολταϊκών στοιχείων μαζί με τις βάσεις τους δεν ξεπερνά τα 15 - 20 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Neon Energy, πραγματοποιεί με εξειδικευμένο προσωπικό της, έλεγχο για την στατική επάρκεια της στέγης στη φάση της συγκέντρωσης στοιχείων.

Ποιος πληρώνει για το ρολόι της ΔΕΗ;
Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ενέργειας. Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον πελάτη όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Υπάρχει περίπτωση να έχω υπερθέρμανση της ταράτσας μου λόγω των φωτοβολταϊκών;
Όχι, γιατί τα φωτοβολταϊκά δε "ρουφάνε" την γύρω ακτινοβολία, αλλά αξιοποιούν την ακτινοβολία που ούτως ή άλλως θα έπεφτε στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Προκειμένου να απορροφήσουν τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν σκουρόχρωμη επιφάνεια η οποία μάλιστα καλύπτεται από μία αντανακλαστική στρώση για να παγιδεύεται η ηλιακή ακτινοβολία. Χάρη σ’ αυτή την αντανακλαστική επιφάνεια άλλωστε, τα φωτοβολταϊκά δεν "γυαλίζουν" και έχουμε μειωμένα φαινόμενα αντανάκλασης που ορισμένες φορές θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικά. Με άλλα λόγια, ο τελευταίος όροφος ενός κτιρίου υποφέρει λιγότερο από τη ζέστη όταν είναι εγκαταστημένο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Τι διάρκεια έχει η σύμβαση και σε τι τιμή θα πουλάω το παραγόμενο ρεύμα;
Η σύμβαση υπογράφεται από εσάς και την ΔΕΗ Α.Ε.. Έχει ισχύ 25 έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η τιμή αγοράς για τις παραγόμενες κιλοβατώρες (ΚWh) είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και είναι 0,250€/ΚWh. Η παραπάνω τιμή αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από τη ΔΕΗ θα μειώνεται κατά 4,5% ανά εξάμηνο, που σημαίνει ότι από 1/2/13 θα διαμορφωθεί στα 0,23875€/KWh και είναι εγγυημένη για 25 χρόνια με ανέκκλητο συμβόλαιο που υπογράφεται με το ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ).

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος;
Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Φωτοβολταϊκά σε στέγες – Προϋποθέσεις ένταξης
Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων απευθύνεται σε όλους, ωστόσο εμείς θα σας κάνουμε πιο σαφείς τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται βάσει της σχετικής νομοθεσίας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 KWp.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πάσης φύσεως κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά) σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται είναι οι παρακάτω:
  • Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας κεραμοσκεπή, ταράτσα, στέγαστρο ή οποιαδήποτε επιφάνεια έχει κατεύθυνση προς το νότο και δεν σκιάζεται.
  • Να διαθέτετε μετρητή της Δ.Ε.Η.
  • Να έχει ο χώρος σας ηλιακό θερμοσίφωνα.
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να εξασφαλίσετε την έγγραφη συμφωνία των υπολοίπων ιδιοκτητών της.
Πλεονεκτήματα
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη ενέργεια, η διάσωση του πλανήτη, το βιώσιμο περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι έννοιες που σήμερα έχουν κορυφαία προτεραιότητα.

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις στην πράσινη ανάπτυξη προσφέροντας εξαιρετικά περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και σημαντικό οικονομικό κέρδος.
  • Ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας, η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών συλλεκτών όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Συνεισφέρουν στην κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής.
  • Η εμφάνιση των φωτοβολταϊκών πάνελ δεν είναι αποτρεπτική αισθητικά.
  • Η απόσβεση της επένδυσης είναι σύντομη και τα έσοδα εξασφαλισμένα για 25 χρόνια.
  • Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
ΠΗΓΗ:praktiker.gr/Photovoltaics

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.