Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

- Ο επανέλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Ιδιοκτήτη/Χρήστη από αδειούχους ηλεκτρολόγουςεγκαταστάτες, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια για τις οικίες και σε χρονικά διαστήματα από 1 έως 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με την κατηγορία τους.
- Η ευθύνη για την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ανήκει στον εκάστοτε Ιδιοκτήτη /Χρήστη και στον Ηλεκτρολόγο του και όχι στον Διαχειριστή Δικτύου.
- Η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή όλων των κινδύνων.
- Η ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι μπορεί να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με ελεγμένη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Εξωτερικοί χώροι

- Σε περίπτωση πτώσης καλωδίου διατηρούµε απόσταση τουλάχιστον 15 µέτρων από το καλώδιο και καλούµε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.
- Η απόσταση ασφαλείας για τα ανυψωτικά µηχανήµατα είναι 3 µέτρα από τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

- Σε περιοχές ηλεκτρικού δικτύου αποφεύγουµε την ανύψωση χαρταετού και το κυνήγι θηραµάτων.

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
- Οι αγρότες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζονται κοντά σε ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε οι στύλοι ή οι πυλώνες, οι αγωγοί και τα καλώδια να µην υποστούν βλάβη από τις γεωργικές εργασίες. Επίσης δεν πρέπει να καίνε προϊόντα κλαδέµατος ή αποψίλωσης (κλαδιά, καλάµια, χόρτα κ.λπ.) πλησίον εγκαταστάσεων και ξύλινων στύλων του δικτύου.
- Απαγορεύεται η αναρρίχηση σε στύλους ή πυλώνες του ηλεκτρικού δικτύου.
- Αποφεύγουµε την αναρρίχηση σε δέντρα που βρίσκονται κοντά στο ηλεκτρικόδίκτυο.
- ∆εν κλαδεύουµε δένδρα που βρίσκονται κοντά στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Απαγορεύεται η είσοδος σε περιφραγµένους χώρους υποσταθµών ηλεκτρικής ενέργειας.
- Εκσκαφές κοντά σε στύλους ή πυλώνες του ηλεκτρικού δικτύου επιτρέπονται µετά από έγγραφη έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. Πριν από την έναρξη εκσκαφών θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη υπογείων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και την όδευση που ακολουθούν προκειµένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας και βλάβες στο δίκτυο.
- Απαγορεύεται ρητά από τη νοµοθεσία η τοποθέτηση ή ανάρτηση οποιωνδήποτε αντικειµένων στους στύλους ή τους πυλώνες του ηλεκτρικού δικτύου, όπως δοχείων απορριµµάτων, κεραιών, αφισών, πινακίδων κ.λπ.

Εσωτερικοί χώροι

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
- Αποφεύγουµε την επαφή µε το νερό συσκευών σε λειτουργία.
- Ελέγχουµε τη σωστή λειτουργία και χειριζόµαστε µε προσοχή τους διακόπτες, τις πρίζες, τις λάµπες και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
- ∆εν αφαιρούµε το φις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο, αλλά κρατώντας ταυτόχρονα και την πρίζα µε το άλλο µας χέρι.
- ∆εν ανοίγουµε ηλεκτρικές συσκευές που είναι στην πρίζα για να δούµε ή να διορθώσουµε κάτι στο εσωτερικό τους.
- ∆εν βάζουµε ποτέ µεταλλικά αντικείµενα στις πρίζες.
- Toποθετούµε πάντα προστατευτικά στις πρίζες, όπου υπάρχουν µικρά παιδιά.
- ∆εν κάνουµε µπάνιο έχοντας αναµµένο το θερµοσίφωνο.
- ∆εν βάζουµε πολλές συσκευές σε ένα πολύπριζο, γιατί µπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση που θα έχει σαν αποτέλεσµα την πυρκαγιά.
- ∆εν χρησιµοποιούµε λαµπτήρες µε µεγαλύτερη ισχύ από τη µέγιστη αναφερόµενη στις οδηγίες του φωτιστικού. Ελέγχουµε πάντα το όριο ισχύος πριν τοποθετήσουµε καινούργιο λαµπτήρα στις φωτιστικές συσκευές.
- Ελέγχουµε τα καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών για τυχόν βλάβες και φθορές.
ΑΠΟ:https://www.deddie.gr/

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.