Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα


  • Νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • ΝΟΩΝ technology

    ΝΟΩΝ technology
    Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

    Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση