Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Οριστική διακοπή παροχής ρεύματος (διακοπή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος


Σε περίπτωση που μετακομίζετε/φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να καταθέσετε ή να αποστείλετε με FAX αίτηση διακοπής του συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος, στην αρμόδια Υπηρεσία , ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά /επωνυμία της εταιρίας σας διαφορετικά, θα συνεχιστεί η έκδοση λογαριασμών και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους, σύμφωνα με σχετικό όρο του συμβολαίου.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
 • λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομά/επωνυμία της εταιρίας σας
 • να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή να έχετε ένα λογαριασμό ρεύματος
 • η σφραγίδα της εταιρίας
 • καταστατικό της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της
 • η ταυτότητά (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο) του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας
 • να είναι εξοφλημένες όλες οι τρέχουσες οφειλές
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον:
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • αστυνομική ταυτότητα
Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ μπορεί να σας αποσταλεί στη διεύθυνση που επιθυμείτε, αρκεί να τη δηλώσετε κατά την παραπάνω διαδικασία.


Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δεν βρίσκεται εν ζωή, η αίτηση διακοπής συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος μπορεί να γίνει από τον κληρονόμο, αρκεί να προσκομισθούν εκτός των ανωτέρω:

 • πιστοποιητικό θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
 • αντίγραφο του συμβολαίου κληρονομιάς του ακινήτου (αποδοχή κληρονομιάς) ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων, επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

ΑΠΟ-dei.gr
foto:diavaste-edo.blogspot

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.