Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Πλεονεκτήματα θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων μορφών γειώσεων

1. Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης

Η ηλεκτρική σύνδεση του γειωτή ταινίας με τον οπλισμό με κατάλληλους σφιγκτήρες και η τοποθέτηση της μεγάλης επιφάνειας της ταινίας κάθετα, επιτυγχάνει τιμή αντίστασης συχνά κάτω του 1 Ω. Αυτό οφείλεται λόγω του ότι στο μήκος του γειωτή προστίθεται το συνολικό μήκος του οπλισμού αλλά και διότι εγκαθίσταται σε σχετικά μεγάλο βάθος, όπου η συγκέντρωση υγρασίας στο υπέδαφος είναι μεγαλύτερη. 

1. Στα9ερή τιμή αντίστασης χειμώνα - καλοκαίρι.

2. Σταθερή τιμή αντίστασης χειμώνα καλοκαίρι

Παρουσιάζει μικρή διακύμανση τιμής, διότι λόγω του βάθους που εγκαθίσταται ο γειωτής , η συγκέντρωση υγρασίας του υπεδάφους είναι σχεδόν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Μηχανική προστασία - Αντοχή σε Διάβρωση

Η διάρκεια ζωής της θεμελιακής γείωσης είναι όση και του κτιρίου, αρκεί να έχει εγκατασταθεί όλο το μήκος του γειωτή εντός της θεμελίωσης και να περιβάλλεται τουλάχιστον με πάχος σκυροδέματος 5 cm, προστατευμένος έτσι από κάθε μηχανική καταπόνηση όπως εκσκαφές συνεργείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, κηπουρικές εργασίες κτλ και από κάθε ηλεκτρο¬χημική διάβρωση.

4. Εξάλειψη βηματικών τάσεων

Λόγω της μικρής τιμής αντίστασης που έχει αλλά και λόγω του Βάθους που ευρίσκεται η θεμελιακή γείωση, οι τυχόν βηματικές τάσεις που αναπτύσσονται είναι συνήθως σε τιμές μικρότερες από τις αποδεκτές τιμές, χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που απαιτούν οι άλλες μορφές γειώσεων.

5. Ισοδυναμικές συνδέσεις

Η διασύνδεση του οπλισμού με τη θεμελιακή γείωση και η έκταση της περιμετρικά του κτιρίου, καθιστούν την προστασία από τάσεις επαφής εύκολη υπόθεση, καθώς οι ισοδυναμικές επιφάνειες που δημιουργούνται δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων σε μηχανήματα και μεταλλικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. Επίσης, όπου απαιτούνται πρόσθετες ισοδυναμικές συνδέσεις, όπως πχ είσοδοι κοινωφελών δικτύων, μηχανοστασίων, λουτρών, ειδικών νοσοκομειακών χώρων κτλ, είναι εύκολη η πρόβλεψη αναμονών σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου.

6. Ευελιξία για εγκατάσταση ΣΑΠ (Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας)

Έναντι άλλων μορφών γειώσεων, η θεμελιακή μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση του εξωτερικού ΣΑΠ μειώνοντας σημαντικά το κόστος του σε μελλοντική εγκατάσταση του.
Προβλέποντας μόνο την εγκατάσταση του συστήματος καθόδων μέσα στα υποστυλώματα, είναι δυνατή η μελλοντική ολοκλήρωση του ΣΑΠ με την εγκατάσταση μόνο του συλλεκτήριου συστήματος.

7. Χαμηλό κόστος

Το κόστος της είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο άλλων μορφών γειώσεων που παρέχουν το ίδιο με τη θεμελιακή γείωση αποτέλεσμα, χωρίς να ληφθεί υπ' όψη τόσο η παράμετρος της διαχρονικότητας, όσο και των ανωτέρω πλεονεκτημάτων της θεμελιακής γείωσης. Για την εγκατάσταση της δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος ούτε επί πλέον χωματουργικές εργασίες όπως οι άλλες μορφές γειώσεων.


ΑΠΟ-electrocore.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.