Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Αλλαγή Ονόματος (υπογραφή Σύμβασης) Φυσικό Πρόσωπο/Ιδιώτης - Κοινόχρηστοι Χώροι (ΔΕΗ)

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Φυσικό Πρόσωπο/Ιδιώτης

Για την υπογραφή νέας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη ΔΕΗ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000, να αξιοποιήσετε την εφαρμογή e-contract και να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://econtract.dei.gr ή να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας γνωστοποιώντας μας το ΑΦΜ σας και προσκομίζοντας τα εξής:
-  αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής /διαμονής
- στοιχεία Αριθμού Παροχής: λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
•   επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη
Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία)

•   αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής /άδεια διαμονής

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στο ακίνητο έχει ζητηθεί διακοπή ρεύματος από τον προηγούμενο χρήστη, ακολουθείται ομοίως η ίδια διαδικασία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
-    Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, κατά περίπτωση, ή η απόδειξη εξόφλησης.
 
-    Με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως 
εγγύηση. Για πληροφορίες σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000
αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

-    Ενημερωθείτε για την ισχύ της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου της παροχής σας στο 
www.deddie.gr.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους των Οικιακών Πελατών.

Κοινόχρηστοι Χώροι


Αρμόδιος για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000 ή να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματά μας, ώστε να υπογράψει νέα Σύμβαση Προμήθειας ρεύματος στο όνομα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ».

θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον υπάλληλο της ΔΕΗ το ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει, και να έχει μαζί του τα εξής:

• στοιχεία Αριθμού Παροχής: λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 
• απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του κτιρίου με το οποίο παρέχεται στο Διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας
 
• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς ή διαβατηρίου

• αντίγραφο βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Για πληροφορίες σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

- Ενημερωθείτε για την ισχύ της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για την παροχή σας στο www.deddie.gr καθώς και εάν ισχύει η ΥΔΕ για τον ανελκυστήρα (ισχύς 2 έτη).

Για τους κοινόχρηστους χώρους χορηγείται κάποιο από τα Επαγγελματικά Τιμολόγια. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους των Επαγγελματιών.

ΠΗΓΗ-https://www.dei.gr/

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.