Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Θεμελιακή Γείωση, Γενικές Πληροφορίες

Ηλεκτρολογικές Εγκατάσταση
Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.
Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής.
Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν:
 • Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης.
 • Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή.
 • Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.
Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά:

Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας
Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση.
 • ΔΕΗ
 • ΟΤΕ
 • Η/Υ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 • Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία
 • Αντικεραυνική προστασία
Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.).
Για την σύνδεση χάλκινου στοιχείου με χαλύβδινο, χρησιμοποιείται ειδικός διμεταλλικός σύνδεσμος με ενδιάμεσο πλακίδιο ΙΝΟΧ, ή διμεταλλική ταινία Cupal, πλάτος 40 mm – μήκος 500 mm, (Cu/Al).
Υλικά γείωσης εκτός σκυροδέματος και εντός εδάφους θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) ή ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ).
Προσοχή! 3 σημεία για τη Θεμελιακή Γείωση
 1. Η ταινία τοποθετείται με τη μεγάλη της επιφάνεια κάθετα στο έδαφος.
 2. Η ταινία γείωσης θα καλύπτεται από σκυρόδεμα Β 225 (300 κιλά ανά κυβικό) για τουλάχιστον 5 cm.
Απαγορεύεται αυστηρά η συγκόλληση της ταινίας ως και η συγκράτησή της επί του οπλισμού με σύρμα.

α/αΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣ
1Ταινία (λάμα) διαστ. 30x3,5 mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), (500gr/m2), σε coils, DIN 48801.1050030
2Αγωγός κυκλικής διατομής, Ø10 mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), (350gr/m2), σε coils, DIN 48801.1000010
3Σύνδεσμος οπλισμού (St/tZn) Ø8-10/Ø25/40x4/30x3,5 χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος.1114000
4Σύνδεσμος Β.Τ. ταινιών 30x3,5mm, 30/30, τριών πλακιδίων, διαστ. 60x60x4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), DIN 48845F.1300030
5Σύνδεσμος Β.Τ., Αγωγού Ø10 mm / Ταινίας 30x3,5 mm, Ø10/30, τριών πλακιδίων, διαστ. 60Χ60Χ4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), DIN 48845K.1000910
6Σύνδεσμος Β.Τ., Αγωγού Ø10 mm / Αγωγού Ø10 mm, Ø10/ Ø10, τριών πλακιδίων, διαστ. 60Χ60Χ4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, (St/tZn), DIN 48845K.1001010
7Διμεταλλικός σύνδεσμος (St/tZn-Cu) επί αγωγών Ø10 mm (St/tZn) με Ø8-10 mm Cu και με παρεμβολή ΙΝΟΧ πλακιδίου.2030111
8Εξισωτικός ζυγός (ισοδυναμική γέφυρα) ορειχάλκινη, διαστάσεων 170x50x50 mm (βάση και κάλυμμα PVC).1100900
9Υποδοχέας - Αναμονή εξόδου άκρων – αγωγού γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (SS).1100100


ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ
Ε Ζ θεμελιακή, εγκαθίσταται εφ’ όσον ΑΕ ή ΔΖ ≥ 10 μέτρων.
 • Ταινία 30 x 3,5 mm St/tZn (Θεμελιακή γείωση)
 • Αναμονή (Αγωγός St/tZn, Ø10 mm)
 • Διμεταλλικός σύνδεσμος ή Εξισωτικός ζυγός ή Υποδοχέας ΙΝΟΧ
 • Αναμονή (Αγωγός St/tZn, Ø10 mm) έως την οροφή του κτίσματος
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, H Αναμονές χαλύβδινου αγωγού Ø10 mm για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις εντός – εκτός του κτιρίου.
Συνιστάται όπως το ελάχιστον οι Αγωγοί Ø10 mm για Α και Γ (αντιδιαμετρικά) οδηγηθούν έως το δώμα για σύνδεση με ηλιακό
συλλέκτη, πύργο ψύξης, ιστό κεραίας τηλεόρασης και λοιπά μεταλλικά στοιχεία του δώματος. Σε κτίσματα μεγάλου μεγέθους,
οδηγούνται έως το δώμα περισσότεροι αγωγοί.




ΑΠΟ-pittas.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.