Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Βασικές μονάδες ενός συστήματος ασφαλείας:


Επειδή θέλω να έχω γνώση και άποψη για τα πάντα στο σπίτι μου……

Επειδή η ενημέρωση είναι προϋπόθεση για σωστές επιλογές ….

θέλω να μάθω για
.....
Αισθητήρες
Κεντρική μονάδα ή πίνακα
Τηλεπικοινωνιακές μονάδες
Πληκτρολόγια
Σειρήνες
Μονάδες ελέγχου/πανικούΒασικές μονάδες ενός συστήματος ασφαλείας:


Αισθητήρες 

Οι αισθητήρες είναι οι μονάδες που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του χώρου με σκοπό να εντοπίσουν εισβολή ή παραβίαση.

Βασικοί αισθητήρες σε ένα σύστημα συναγερμού είναι οι μαγνητικές επαφές, οι αισθητήρες κίνησης υπερύθρου και οι αισθητήρες θραύσης κρυστάλλων. Επιπλέον υπάρχουν αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής αερίου, πυρκαγιάς διαρροής νερού κ.α.

Μαγνητικές επαφές ή «παγίδες» 


Τοποθετούνται σε πόρτες και παράθυρα.
Οι μαγνητικές επαφές αποτελούνται από δύο τμήματα. Τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε όταν το παράθυρο ή η πόρτα είναι κλειστά τα δύο τμήματα να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Το άνοιγμα του παραθύρου ή της πόρτας διαχωρίζει τα δυο τμήματα και προκαλεί σήμα συναγερμού. Υπάρχουν διαφορετικές μαγνητικές επαφές για διαφορετικά είδη θυρών και παραθύρων. Μια βασική διάκριση τους έχει να κάνει με το εάν είναι ορατές στο παράθυρο ή την πόρτα μετά την τοποθέτησή τους ή όχι. Οι μη ορατές παγίδες έχουν περισσότερο κόστος τοποθέτησης ωστόσο το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο. Για τέλειο αισθητικό αποτέλεσμασε νέες ή υπό ανακαίνιση κατοικίες προτείνεται η τοποθέτηση του συστήματος ασφαλείας πριν από το τελευταίο βάψιμο.
Προσοχή! Οι μαγνητικές επαφές είναι δυνατό να δημιουργούν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Εάν το παράθυρό είναι κλειδωμένο ο εισβολέας μπορεί να σπάσει το γυαλί και να εισέλθει χωρίς να διεγερθούν οι μαγνητικές επαφές.
Εάν θέλετε να ασφαλίσετε παράθυρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και αισθητήρες θραύσης κρυστάλλων και ανιχνευτές κίνησης.
Αισθητήρες κίνησης ή «μάτια»

Τοποθετούνται στους βασικούς χώρους διέλευσης της κατοικίας.
Ανιχνεύουν την μετακίνηση ανθρώπων στο χώρο και όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος δίνουν σήμα για συναγερμό.
Σε μία σωστή εγκατάσταση συστήματος συναγερμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οπλισμού όλων των περιμετρικών ανοιγμάτων (πόρτες παράθυρα) με αφοπλισμένους τους αισθητήρες κίνησης. Με τον τρόπο αυτό ακόμα και αν κινήστε στο εσωτερικό της κατοικίας μπορείτε να είστε προφυλαγμένος χωρίς οι αισθητήρες κίνησης να δίνουν συναγερμό.


Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων

Τοποθετούνται σε χώρους κοντά στα παράθυρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επάνω στα παράθυρα.
Οι απλοί ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων συχνά δίνουν εσφαλμένους συναγερμούς διότι επηρεάζονται από της κραδασμούς των γυάλινων επιφανειών από τη διέλευση π.χ. βαρέων οχημάτων. Οι καλύτεροι από τους ανιχνευτές λειτουργούν συνδυάζοντας στο εσωτερικό τους δύο αισθητήρες. Ο ένας ανιχνεύει τη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην περίπτωση κραδασμού ή ανοίγματος του τζαμιού και ο δεύτερος αναλύει τον ήχο κατά την θραύση του κρυστάλλου προκειμένου να επιβεβαιώσει τον πρώτο αισθητήρα.
Πρόσθετοι αισθητήρες

Εκτός από τους παραπάνω βασικούς αισθητήρες παραβίασης υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να συνδυαστούν με ένα σύστημα συναγερμού. Χαρακτηριστικότεροι από αυτούς είναι οι αισθητήρες ανίχνευσης καπνούδιαρροής φυσικού αερίου και διαρροής νερού στην κατοικία.
Σε εξωτερικούς χώρους της κατοικίας τοποθετούνται συνήθως 
ανιχνευτές κίνησης υπερύθρου, μικροκυματικοί ανιχνευτέςή οπτικές δέσμες (beams). Η τοποθέτηση ανιχνευτών σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να γίνεται προσεκτικά και υπό συνθήκες διότι παράγοντες όπως μετακίνηση ζώων, χιόνι ή μετακίνηση φυτών από τον άνεμο είναι δυνατό να προκαλέσουν εσφαλμένους συναγερμούς.
Κεντρική μονάδα

Ο κεντρικός πίνακας του συναγερμού αποτελεί την καρδιά του συστήματος.
Μπορεί να είναι ενσύρματος, ασύρματος ή υβριδικός, να υποστηρίζει δηλαδή τόσο ενσύρματους όσο και ασύρματους αισθητήρες. Η περίπτωση του υβριδικού συστήματος δίνει τη δυνατότητα χρήσης ασύρματων αισθητήρων σε σημεία της κατοικίας τα οποία δεν έχουν προβλεφτεί, όπως συνήθως ο αισθητήρας ανίχνευσης πυρκαγιάς σε σημεία του ταβανιού.
Ο πίνακας συναγερμού περιέχει μπαταρία ή οποία του δίνει αυτονομία σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο πίνακας συναγερμού μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και ηλεκτρικές συσκευές κάτω από ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα να ανάβει φώτα της κατοικίας στην περίπτωση συναγερμού.
Στον κεντρικό πίνακα συνήθως εμπεριέχονται και οι τηλεπικοινωνιακές μονάδες του συναγερμού
Βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα είναι ο αριθμός των διαφορετικών περιοχών που μπορεί να οπλίζει και να αφοπλίζει με διαφορετικούς κωδικούς (partitioning) καθώς και ο αριθμός ζωνών που υποστηρίζει.

Τι είναι όμως ζώνη?
Η ζώνη δηλαδή είναι μία ομάδα από αισθητήρες. Αν ένας από αυτούς διεγερθεί, ο συναγερμός καταλαβαίνει ότι η συγκεκριμένη ζώνη έχει δώσει συναγερμό. Η ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς αισθητήρες (π.χ. όλες οι πόρτες και τα παράθυρα μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζώνη και να χαρακτηριστούν ως ζώνη περιμέτρου κατοικίας) ή μπορεί να περιλαμβάνει έναν μόνο αισθητήρα (π.χ. ζώνη «μπαλκονόπορτα σαλονιού», ζώνη «πόρτα γκαράζ» . Στην δεύτερη περίπτωση η διακριτική ικανότητα του συστήματος συναγερμού είναι μεγαλύτερη και το σύστημα μπορεί να μας ενημερώνει αναλυτικά για οτιδήποτε παραβιάζεται στον χώρο.
Στην περίπτωση των ενσύρματων συναγερμών οι ζώνες είναι καλωδιακές. Όσες ανεξάρτητες ζώνες θέλουμε να υποστηρίζει η εγκατάσταση τόσες ανεξάρτητες καλωδιακές γραμμές θα πρέπει να ξεκινάνε από το κέντρο του συναγερμού και να διατρέχουν την κατοικία. Οι ασύρματοι συναγερμοί έχουν συνήθως περισσότερες ζώνες από τους ενσύρματους και επομένως μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. Η αύξηση του αριθμού των ζωνών στον ενσύρματο συναγερμό συνοδεύεται με ταυτόχρονη αύξηση της καλωδίωσης και επομένως του κόστους εγκατάστασης.Τηλεπικοινωνιακές μονάδες

Ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να διαθέτει ή όχι μονάδα επικοινωνίας
Τα πλέον απλά συστήματα συναγερμού δεν διαθέτουν μονάδα επικοινωνίας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού ηχεί η σειρήνα παρακινώντας τον εισβολέα να αποχωρήσει.
Τα πιο εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας διαθέτουν μονάδες επικοινωνίας.
Μονάδα επικοινωνίας που συνδέεται στην σταθερή τηλεφωνική γραμμή της κατοικίας.
Δύο υποκατηγορίες τέτοιων μονάδων υπάρχουν στην αγορά. Αυτές που ενημερώνουν και συνεργάζονται μόνο με κέντρα λήψης σημάτων. Και αυτές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με κέντρα λήψης σημάτων αλλά ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα να ενημερώνουν με ηχητικά μηνύματα φωνής ή SMS σταθερής τηλεφωνίας άμεσα τον ιδιοκτήτη δίχως την αναγκαιότητα του κέντρου λήψης σημάτων (μονάδα JA-65X
, JΑ-80Χ, JA-80V).
Μονάδα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δεν έχει την ανάγκη σταθερής τηλεφωνικής γραμμής αλλά χρησιμοποιεί σύνδεση κινητού με συμβόλαιο ή προπληρωμένη κάρτα
 (JA-60GSM, JA-80Y, JA-82Y).
Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα συστήματα ενημέρωσης μέσω κινητού. Η πλειοψηφία αυτών έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη μόνο για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού δίχως να του παρέχει αναλυτική πληροφορία για την αιτία στην οποία οφείλεται ο συναγερμός.
Τα πλέον εξελιγμένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν άμεσα με αναλυτικά μηνύματα SMS τον ιδιοκτήτη τους για κάθε έναν από τους αισθητήρες που ενεργοποιείται καθώς και άλλα συμβάντα όπως διακοπή ή αποκατάσταση ρεύματος, ανίχνευση καπνού ή διαρροής νερού. Ελάχιστα όπως η μονάδες (JA-60GSM,
JA-80Y και JA-82Y) έχουν επιπλέον τη δυνατότητα εάν το επιθυμούμε να ενημερώνουν και κέντρο λήψης σημάτων. Tα μηνύματα αυτά μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και να γίνουν ακόμα πιο περιγραφικά. Για παράδειγμα αντί το σύστημα να αναφέρει π.χ. παραβίαση ζώνης 2 στο SMS μπορεί να αναφέρει παραβίαση μπαλκονόπορτας σαλονιού. Επίσης αντί να αναφέρει αφοπλισμός από χρήστη 3 μπορεί να αναφέρει αφοπλισμός από Λεωνίδα εφόσον ο Λεωνίδας είναι ένας από τους χρήστες που έχουν δικαίωμα να οπλίζουν και να αφοπλίζουν το σύστημα συναγερμού.


Γενικές παρατηρήσεις: 

Όλες οι μονάδες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης οποιουδήποτε σύγχρονου κέντρου λήψης σημάτων εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί. Γενικά όταν ο πελάτης επιθυμεί τις υπηρεσίες που παρέχει ένα κέντρο λήψης σημάτων τότε αυτό γίνεται έναντι μηνιαίας συνδρομής.
Ωστόσο όλες οι μονάδες επικοινωνίας μπορούν να ενημερώνουν άμεσα και αναλυτικά τον ιδιοκτήτη και δίχως την παρουσία κέντρου λήψης σημάτων.
Η μονάδα κινητής τηλεφωνίας παρέχει πολύ αναλυτική άμεση ενημέρωση του ιδιοκτήτη μέσω SMS με ελάχιστο τηλεπικοινωνιακό κόστος που δεν ξεπερνά τις περισσότερες φορές τα 10 ευρώ ανά έτος και δίχως να είναι απαραίτητη η χρήση κέντρου λήψης σημάτων.
Η μονάδα σταθερής τηλεφωνίας 
JA-80V έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης μέσω SMS σταθερού δικτύου τηλεφωνίας αλλά δεν υποστηρίζεται ακόμα από τους περισσότερες εταιρίες επικοινωνιών η δυνατότητα αυτή, οπότε η χρήση της επικεντρώνεται στα άμεσα φωνητικά μηνύματα προς τον ιδιοκτήτη και στη προαιρετική σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων.
Σε κάθε περίπτωση η μονάδα κινητής τηλεφωνίας παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για δύο λόγους.
Συνήθως οι κλέφτες κόβουν την τηλεφωνική γραμμή με αποτέλεσμα ο συναγερμός να μην ενημερώσει τον ιδιοκτήτη αλλά ούτε και το κέντρο λήψης σημάτων. Το κέντρο λήψης σημάτων στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται για την κομμένη τηλεφωνική γραμμή συνήθως με αρκετή καθυστέρηση όταν θα προσπαθήσει να εκτελέσει τον προγραμματισμένο περιοδικό έλεγχο.
Η μονάδα κινητής τηλεφωνίας στέλνει ταχύτατα τα SMS σε περίπτωση εισβολής με αποτέλεσμα να μην δίνει καθόλου χρόνο στον εισβολέα να αντιδράσει ή να παραβιάσει το σύστημα επικοινωνίας του συναγερμού. Ο χρόνος αποκατάστασης κλήσης είναι μεγαλύτερος για ένα σύστημα με σταθερό τηλέφωνο.
Εκτός από τις πιο συνηθισμένες βασικές μονάδες που περιγράψαμε προηγουμένως, υπάρχουν και άλλες οι οποίες για παράδειγμα χρησιμοποιούν σύνδεση ethernet ( ADSL, LAN ) ή συνδιασμό σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Περισσότερα χαρακτηριστικά γι αυτές μπορεί κανείς να βρει στην αναλυτική περιγραφή των προϊόντων Jablotron
Πληκτρολόγια 

Τα πληκτρολόγια σε ένα συναγερμό είναι οι μονάδες από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να χειριστεί το σύστημα τοπικά. Στην οθόνη του πληκτρολογίου εμφανίζονται πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης για το συναγερμό του. Από το πληκτρολόγιο μπορεί να γίνει οπλισμός και αφοπλισμός του συναγερμού. Μπορεί να γίνει ενεργοποίηση απενεργοποίηση κάποιας ζώνης να γίνει κλίση για βοήθεια και άλλες λειτουργίες.
Υπάρχουν τόσο ασύρματα όσο και ενσύρματα πληκτρολόγια. Χρησιμοποιώντας ασύρματα πληκτρολόγια μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα της καλωδίωσης. Είναι σημαντικό οι θέσεις των πληκτρολογίων να βολεύουν και να εξυπηρετούν τον χρήστη. Συνήθως οι βασικότερες θέσεις τοποθέτησης πληκτρολογίων είναι κοντά στις κύριες εισόδους, στην είσοδο του parking και στα υπνοδωμάτια.
Σειρήνες

Οι σειρήνες της συναγερμού είναι το σύστημα τοπικής ειδοποίησης για εισβολή.
Υπάρχουν εξωτερικές και εσωτερικές σειρήνες. Συνήθως σε ένα σύστημα συναγερμού τοποθετούνται από μία.
Η εξωτερική σειρήνα καλό είναι να έχει ενσωματωμένη μπαταρία προκειμένου να σημάνει συναγερμό ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος κόψει εσκεμμένα τα καλώδιά της. Η εξωτερική σειρήνα της θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες που καταλαβαίνουν πότε κάποιος προσπαθεί να την ανοίξει ή να την αποκολλήσει από τον τοίχο και αυτό γιατί αποτελούν έναν από της πρώτους στόχους της επίδοξου διαρρήκτη. Υπάρχουν ενσύρματες ή ασύρματες σειρήνες και από της ασύρματες, κάποιες έχουν την ανάγκη τροφοδοσίας 220V (
JA-63A) ενώ άλλες λειτουργούν αυτόνομα από μπαταρία για διάστημα έως και πέντε χρόνων (JA-80A).
Οι εσωτερικές σειρήνες έχουν σαν κύριο στόχο να σημάνουν συναγερμό στην περίπτωση που ο εισβολέας έχει κατορθώσει να εξουδετερώσει έγκαιρα την εξωτερική σειρήνα. Υπάρχουν ενσύρματες και ασύρματες εσωτερικές σειρήνες. Ένα πλεονέκτημα της ασύρματης εσωτερικής σειρήνας 
Jablotron είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της κατοικίας αποπροσανατολίζοντας τον εισβολέα από το σημείο που μπορεί να είναι τοποθετημένος ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.
 
Μονάδες ελέγχου/πανικού

Οι μονάδες αυτές χρησιμεύουν για οπλισμό και αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού καθώς και για κλήση για βοήθεια. Συνήθως είναι ασύρματες μονάδες που μοιάζουν με μπρελόκ ή ασύρματοι διακόπτες οι οποίοι ανάλογα με τον τρόπο που θα πατηθούν μπορούν να ελέγξουν τον οπλισμό ή να προκαλέσουν συναγερμό πανικού (Panic alarm).ΠΗΓΗ: jablotron.gr

ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.