Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Heating Films

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
  Mακράν καλύτερη ποιότητα θέρμανσης από οποιοδήποτε  Ηλεκτρική Συσκευή Θέρμανσης, από οποιαδήποτε Συσκευή Υπέρυθρης Θέρμανσης και από οποιοδήποτε κλασσικό σύστημα θέρμανσης (κλασσικά σώματα ή FCU με χρήση πετρελαίου & αερίου)  όταν αυτή δεν είναι ενδοδαπέδια!

 Παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από οποιοδήποτε  Συσκευή Υπέρυθρης αφού η θερμότητα εκκινεί με την λειτουργία της Heat Plus από το δάπεδο και όχι από τον τοίχο (άνω του 1,50 μέτρου).
 Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας “φυσικός τρόπος θέρμανσης”.

Η θερμότητα που προσδίδει, είναι όπως η ζέστη που νιώθουμε από τον ήλιο ή η ενέργεια που παράγει ο οργανισμός μας για να μας κρατάει ζεστούς.
Όλα τα συστήματα ή συσκευές υπέρυθρης θέρμανσης  των επώνυμων εργοστασίων όπου διαθέτουν και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά , θερμαίνουν τα δομικά στοιχεία, τα αντικείμενα του χώρου (στερεά είδη) και το σώμα μας. Προσφέρουν ένα ιδανικό περιβάλλον με ευχάριστη θερμοκρασία, σε αντίθεση με τις λοιπές συμβατικές και λιγότερο φυσικές μεθόδους θέρμανσης.

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
Ο «φυσικός τρόπος θέρμανσης» στον οποίο βασίζεται η τεχνολογία Far Ray Infrared (υπέρυθρη) , εξασφαλίζει ένα καθαρό περιβάλλον, υγεία και ευεξία, χωρίς θόρυβο, βρώμικο αέρα κ.α. στον χώρο που κατοικούμε ή εργαζόμαστε και είναι μακράν οικονομικότερος συγκρινόμενος με τα λοιπά συμβατικά συστήματα θέρμανσης σε εξωτερικές συνθήκες από 7°C και κάτω. (Π.Χ. κλιματιστικά μηχανήματα τεχνολογίας on / off , πετρέλαιο & φυσικό αέριο με την χρήση θερμαντικών σωμάτων , σόμπες πετρελαίου – κηροζίνης – αερίου και ξύλου, κ.α.).
Τα κλασσικά συστήματα θέρμανσης ζεσταίνουν τον αέρα με φυσική ή βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα κάθε φορά που έχουμε απώλεια θερμού αέρα στο χώρο, να αισθανόμαστε το κρύο!
Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης που ζεσταίνει τον αέρα του χώρου ( σώματα καλοριφέρ, κλιματιστικά, τζάκια, ηλεκτρικά σώματα λαδιού, σόμπες όλων των ειδών κ.α.) , προκαλούν την συσσώρευση της θερμότητας στο μεγαλύτερο ύψος του χώρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανθυγιεινή κατανομή της θερμότητας. (υψηλότερη θερμοκρασία στην οροφή και χαμηλότερη θερμοκρασία στο δάπεδο – εκεί που πραγματικά την έχουμε ανάγκη).
Για την αποφυγή της ανωτέρω δυσάρεστης αίσθησης και την αποφυγή της υψηλότερης κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείτε έως ότου ζεσταθεί το χαμηλό σημείο του χώρου, σε όλες τις καλές κατασκευές κτιρίων πραγματοποιείτε αποκλειστικά και μόνον η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τον συνδυασμό είτε λεβητοστασίου είτε αντλίας θερμότητας. Αυτή η πρόταση σήμερα θεωρείτε Παγκοσμίως ως η Ποιοτικότερη , η οποία παραμένει όμως κοστολογικά η ακριβότερη!


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για την ΘΕΡΜΑΝΣΗ που πρέπει να γνωρίζετε για την σωστή επιλογή σας:

Η θερμοφυσικολογική προσέγγιση της άνεσης βασίζεται στην ενεργοποίηση των θερμικών αισθητηρίων στο δέρμα και στον υποθάλαμο και ορίζεται ως ο ελάχιστος ρυθμός των νευρικών σημάτων από αυτούς.

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
Σύμφωνα με τον ενεργειακό ορισμό η κατάσταση της θερμικής άνεσης επιτυγχάνεται όταν η θερμότητα που ρέει από και προς το ανθρώπινο σώμα είναι Ισοσταθμισμένη και η θερμοκρασία του δέρματος καθώς και ο ρυθμός εφίδρωσης κυμαίνονται μέσα σε μία κλίμακα άνεσης που εξαρτάται από τον μεταβολισμό.
Για να αισθάνεται κάποιος θερμικά άνετα σε ένα χώρο θα πρέπει η διαφορά ανάμεσα στην θερμοκρασία του αέρα και των περιβαλλούσων επιφανειών να μην ξεπερνά τους  2-3°C, ανάλογα με την θέση και το μέγεθος των επιφανειών που περιβάλλουν τον χώρο αυτό, καθώς και την ικανότητα εκπομπής θερμότητας.
Από τις τρεις ανωτέρω παραγράφους , γίνεται κατανοητό ότι μόνο η χρήση της Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης καλύπτει πλήρως όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
Η Heating Films Υπέρυθρης Θέρμανσης σήμερα καλύπτει πλήρως τις ανωτέρω ανάγκες μας:

1. Είναι Υπέρυθρη Θέρμανση
2. Είναι Ενδοδαπέδια θέρμανση
3. Κοστίζει πολύ φθηνότερα από την κλασσική ενδοδαπέδια με σωληνώσεις νερού
4. Δεν απαιτείται αποξήλωση δαπέδου κλπ.
5. Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν απαιτείται λεβητοστάσιο κ.α.
6. Δεν απαιτείται η τοποθέτηση της σε όλα τα δωμάτια / χώρους! Τοποθετείτε ανά χώρο και στα τετραγωνικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
7. Έχουν την  δύναται να τοποθετηθούν με ασφάλεια κάτω από μοκέτες & χαλιά.


Βασικές Τεχνικές Διαφορές των Heating Films Υπέρυθρης Θέρμανσης 
με τα Panel Υπέρυθρης θέρμανσης
Η βασική τους διαφορά με τα panels υπέρυθρης θέρμανσης είναι ότι τα heating films έχουν κριθεί πολύ καλύτερα για την υγεία μας αφού θερμαίνουν τον χώρο από κάτω προς τα πάνω σε μεγαλύτερη επιφάνεια, με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες και εκπομπές από αυτές των panels υπέρυθρης ακολουθώντας πιστά την αρχή της ισοκατανομής της θερμότητας που προκύπτει από την χρήση ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτός ο τρόπος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ο ποιοτικότερος τρόπος θέρμανσης Παγκοσμίως και υποστηρίζεται από όλα τα Ιατρικά Forums!

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης
Είναι εξίσου σημαντικό να γνωστοποιηθεί ότι τα heating films των μεγάλων Οίκων όπως της HEAT PLUS όπου διαθέτουν και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά έχουν μηδενικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή υπέρυθρης θέρμανσης.

• Να σημειωθεί ότι με την χρήση των panels υπέρυθρης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το σημείο τοποθέτησής τους αφού όλα τα panels εκπέμπουν θερμότητα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συγκεκριμένες κλίσεις και θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένοι τρόποι χρήσεως από τους καταναλωτές και είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά όλους τους χώρους. (χώρους αίθριων, μεγάλα ύψη κλπ). Φυσικά θα πρέπει να προσεχθούν όπως και στα heating films τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν!

• Έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τις ενημερώσεις ότι τα heating films που διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έναντι όλων των panels. Η διάρκεια ζωής αυτών των heating films αγγίζουν τα 40 χρόνια, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι σήμερα η εγγύηση των heating films από τις εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι χρονικά τουλάχιστον η διπλάσια έναντι των εισαγωγικών εταιρειών με panels!

• Λόγω επίσης και της μη αλλοίωσης της αισθητικής του χώρου που προσδίδουν τα heating films γίνονται ανάρπαστα για την τοποθέτηση τους κάτω από μοκέτες & χαλιά ! (μόνον συγκεκριμένοι τύποι από συγκεκριμένα εργοστάσια με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά). Συνίσταται στους καταναλωτές η ζήτηση αυτών των πιστοποιητικών καθώς και να απαιτούν δείγματα αυτών για την κατανόηση της ποιότητας των heating films!
Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσης

• Με βασικές διαφορές την ομοιόμορφη ισοκατανεμημένη θερμότητα εκπομπής από κάτω προς τα πάνω που προσδίδει το πιο Υγιεινό Περιβάλλον και την αποφυγή της αλλοίωσης της αισθητικής του χώρου τα heating films σε αντίθεση με τα panels είναι εκείνα που κάνουν την διαφορά και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις σας αγγίζοντας την τελειότητα στην θέρμανση!

Η HEAT PLUS, και τα φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης χαρακτηρίζονται για την…
Υψηλή Τεχνολογία και Υψηλή Ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της Η μέση τιμή ζωής των φιλμ Heat Plus, είναι 40 χρόνια και η Εγγύηση τους από 10 έως 20 χρόνια! Αξιοπιστία της μάρκας και η καλύτερη σχέση αξίας/τιμής. ΠΗΓΗ:heatplus.gr


ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.