Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ (υπογραφή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος)


Φυσικό Πρόσωπο/Ιδιώτης
Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.
Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ  προσκομίζοντας τα εξής:
 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)

 • αποδεικτικό του ΑΦΜ σας
 • νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσετε μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

 • επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας.
Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομίσετε νέα  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, καλέστε στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • αστυνομική ταυτότητα
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στο ακίνητο έχει γίνει διακοπή ρεύματος από τον προηγούμενο κάτοχο της παροχής, ακολουθείται ομοίως η ίδια διαδικασία.


Κοινόχρηστοι ΧώροιΟ λογαριασμός ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» και δεν μπορεί να αφορά σε συγκεκριμένο όνομα διαχειριστή ή του κατασκευαστή τόσο για λόγους αποτελεσματικής διαχειριστικής υποστήριξης από πλευράς ΔΕΗ (έκδοση λογαριασμών με απαλλαγή από ΕΡΤ, θέματα αλλαγών διαχειριστή, κ.λπ.), όσο και για λόγους οικονομικής διασφάλισης του εκάστοτε διαχειριστή ή κατασκευαστή.

Αρμόδιος για την υπογραφή του συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής.

Προκειμένου να αλλάξει το όνομα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας, θα πρέπει ο διαχειριστής να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματά μας  και να υπογράψει νέο συμβόλαιο Προμήθειας ρεύματος στο όνομά «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ».

Μαζί του πρέπει να έχει:
 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου

 • απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος όπως προβεί στην αλλαγή ονόματος

 • την αστυνομική του ταυτότητα

 • αποδεικτικό του ΑΦΜ του

 • να προσκομίσει νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) / πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσει μέχρι και15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, εφ' όσον η παροχή δεν είναι κομμένη και το ακίνητο έχει ρεύμα.

 • νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τον ανελκυστήρα, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης (ισχύς για 2 χρόνια), σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).

 • Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ.
Κατά την υπογραφή νέου συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος πρέπει να πληρωθεί και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά των κοινόχρηστων χώρων και το είδος της παροχής.
Για να πληροφορηθεί σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομισθεί νέα Υπεύθυνη ΔήλωσηΕγκαταστάτη (ΥΔΕ), καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρωθεί ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, μπορεί να καλέσει στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό ρεύματος, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.


Προκαταβολή έναντι κατανάλωσης


H ΔΕΗ, όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, εισπράττει από κάθε πελάτη ένα ποσό ως «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος», το οποίο του επιστρέφει άτοκα όταν διακόψει το συμβόλαιό του με τη ΔΕΗ και μετά το συμψηφισμό τυχόν οφειλών του

Το ανωτέρω ποσό δεν έχει την έννοια της εγγύησης, αλλά προκαταβάλλεται προκειμένου να καλυφθεί μέρος της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον πελάτη και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, τιμολογείται και εισπράττεται πολύ αργότερα από την χρονική περίοδο που πραγματικά καταναλώνεται.

Το ποσό της προκαταβολής έναντι κατανάλωσης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που πιθανολογείται ότι θα καταναλώνει ο πελάτης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών. Το χρηματικό ποσό αυτό υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ, ανά κατηγορία παροχής ρεύματος και τιμολογίου.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.Υπεύθυνη Δήλωση ΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγου (ΥΔΕ) / Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου


Σύμφωνα με την υφιστάμενηνομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικώνηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοικαι εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.


ΠΗΓΗ:dei.grΓια περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήσατε μαζί μας στα ακόλουθα τηλ.: 210 2114229 - 215 5405367 - 6977209637

Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.


ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.