Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ - FREON -

Ανεξάρτητα με το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται, είναι επιτακτικό ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, καθώς και η εισαγωγή του ψυκτικού υγρού σε αυτόν όπως επίσης και η ρύθμιση και η εκκίνησή του να γίνονται από τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στον χειρισμό εξοπλισμού αυτού του είδους.
Καθώς το R32 είναι μέρος του R410a, οι αλλαγές στις διαδικασίες εγκατάστασης είναι σχετικά μικρές.
Επί της ουσίας, ο τρόπος της εγκατάστασης παραμένει ο ίδιος, όπως και οι σωληνώσεις (με λυόμενες συνδέσεις), και o έλεγχος πίεσης και στεγανότητας ακριβώς ο ίδιος.
Απαιτούνται, όμως, διαφορετικά εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά (μανόμετρα, συσκευές ελέγχου διαρροών, μηχανισμοί ανάκτησης ψυκτικού υγρού κλπ).
Το σοβαρότερο από τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι οι εγκαταστάτες θα χειρίζονται ένα σχετικά εύφλεκτο αέριο,  πράγμα  που  σημαίνει  νέες  διαδικασίες  στη  φόρτιση  της  μηχανής  με  ψυκτικό  υγρό,  όπως  και  στην  ανάκτηση του ψυκτικού υγρού από τη μηχανή.
Για παράδειγμα, σε ένα κλειστό χώρο που γίνονται εργασίες σε ένα μηχάνημα με R32, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο σωστός εξαερισμός όταν γίνεται φόρτιση και ανάκτηση ψυκτικού, ώστε να εμποδιστεί η συσσώρευσή του στο χώρο, και να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ R32

Σε πολυσύχναστα και πολυπληθή δημόσια κτίρια (εδώ δεν περιλαμβάνονται οι κατοικίες καθώς και τα κτίρια γραφείων που δεν συνδέονται με εμπορικά κέντρα) είναι αδύνατο να εγκατασταθούν μονάδες με R32 επειδή είναι πολύ εύφλεκτο σε μεγάλες ποσότητες.
Aυτός ο περιορισμός είναι μοναδικός στη γαλλία. Yπάρχει όμως και  ένας  επιπλέον  περιορισμός  σε  Ευρωπαϊκό  και  Παγκόσμιο  επίπεδο  στη  χρήση  ψυκτικού  υγρού  R32,  ο  οποίος έχει σχέση με το διεθνή κανονισμό IEC 60335-2-40 που αναφέρεται στην ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών για κατοικίες (SafetyPart 2-40).
ο κανονισμός αναφέρεται σε ειδικές απαιτήσεις για κλιματιστικά μηχανήματα, αντλίες θερμότητας, αφυγραντήρες κλπ, οι οποίες με τη σειρά τους επιβάλλουν περιορισμούς
στη χρήση αυτών των μηχανημάτων, που εγκαθίστανται σε νέα ή υπάρχοντα κτίρια που ανακαινίζονται.
O κανονισμός αυτός απαιτεί έναν υπολογισμό, ο οποίος σχετίζεται με το συνολικό βάρος του ψυκτικού υγρού που έχει φορτιστεί στο σύστημα, τις διαμέτρους των ψυκτικών σωληνώσεων, το ύψος εγκατάστασης των εσωτερικών μονάδων από το δάπεδο και τη συνολική επιφάνεια όλου του εξοπλισμού.
Oι εγκαταστάτες συστημάτων με ψυκτικό υγρό πρέπει να υπολογίζουν όλες αυτές τις παραμέτρους που ζητούνται μέσω προγραμμάτων, τα οποία έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν οι κατασκευαστές του εξοπλισμού με ψυκτικό υγρό. Τέλος, ο μικρότερος χώρος που μπορεί να εγκατασταθεί ένα μηχάνημα με ψυκτικό υγρό πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 103μ². Επειδή όμως υπάρχουν χώροι με μικρότερη επιφάνεια σε μία κατοικία, αναμένεται να επιτραπεί η χρήση multisplits σε αυτού του είδους τις εφαρμογές με ψυκτικό υγρό R32.


Άλλοι περιορισμοί

Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί και οδηγίες από την Ε.Ε. αναφορικά με την ασφαλή χρήση των ψυκτικών μέσων.
Η κατηγορία A2L είναι μια νέα κατηγορία ευφλεκτότητας που υπάρχει στο πρότυπο ISO 5149 αναφορικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα κλιματιστικά/ψυκτικά συστήματα και τις αντλίες θερμότητας. Διάφορες οδηγίες της Ε.Ε. θέτουν το απαραίτητο πλαίσιο κανονισμών για την ασφαλή χρήση των ψυκτικών μέσων, όπως για παράδειγμα, οι οδηγίες αΤΕχ που θέτουν τους κανόνες για την ασφαλή χρήση των εύφλεκτων ψυκτικών μέσων και του εξοπλισμού που λειτουργεί με πίεση.
Το πρότυπο EN 378 εφαρμόζεται σε όλες τις σταθερές και μόνιμες εγκαταστάσεις HVAC. Τελευταία, το πρότυπο αναθεωρείται και αναμένεται η δημοσίευση του μέσα στο 2017, όπου θα αναφέρονται οι νέοι κανονισμοί και οι οδηγίες που θα τεθούν σε που θα τεθούν σε ισχύ. Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί και η νέα κατηγορία
ευφλεκτότητας ώστε να υπάρχει εναρμονισμός του Εν 378 με το ISO 5149.
Τρεις διαφορετικές ενότητες του προτύπου Εν 60335 κάνουν μια μικρή αναφορά στην αγορά του Κλιματισμού. Το πλεονέκτημα αυτών των προτύπων είναι ότι δίνουν καθαρές οδηγίες και απλούς κανόνες για τον χειρισμό των νέων ψυκτικών μέσων σε διάφορες εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
Το πρότυπο αναθεωρείται εν μέρει και η νέα έκδοση αναμένεται το 2017. Μερικοί από τους φραγμούς στο τρέχον πρότυπο είναι οι εξής:
α) οι κανόνες για την υψηλή ευφλεκτότητα (A3) είναι πολύ αυστηροί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στις εμπορικές εφαρμογές, όπου το πρότυπο Εν 60335-2-89 αναφέρει ότι η μέγιστη φόρτιση με ψυκτικό υγρό έχει όριο 150 γραμμάρια.
β)  οι τεχνικές χειρισμού κινδύνου έκρηξης (εξαερισμός, βαλβίδες απομόνωσης σε συνδυασμό με ανίχνευση ψυκτικού μέσου στο περιβάλλον) δεν λαμβάνονται υπόψη για τα ψυκτικά κλάσης α3 στο πρότυπο Εν 378.
γ) Μερικά πρότυπα χειρίζονται όλα τα εύφλεκτα ψυκτικά μέσα με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψη τους διαφορετικούς βαθμούς ευφλεκτότητας που έχει κάθε διαφορετικό ρευστό.
δ) Η επιπλέον φόρτιση, που προβλέπεται να επιτραπεί στο αναθεωρημένο Εν 378 για ψυκτικά κλάσης α2L, είναι πολύ συντηρητική. ΠΗΓΗ:aircon.joomla.comΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.