Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Πηγές Χρηματοδότησης & Οικονομικά Κίνητρα


Φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 2364/95 που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, έως 75% του συνολικού κόστους για την αγορά και την εγκατάσταση των οικιακών συσκευών και συστημάτων ΑΠΕ (καθώς επίσης και συσκευών φυσικού αερίου) μπορούσε να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων. Υπολογίστηκε ότι η φοροαπαλλαγή του νόμου 2364/95 μπορούσε να μειώσει το κόστος των οικιακών συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. τους ηλιακούς θερμοσίφωνες) έως 30%. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατήργησε αυτήν την φοροαπαλλαγή από το δημοσιονομικό έτος του 2003, επαναφέροντας όμως ένα νέο κίνητρο με την παρακάτω τροποποίηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν3296/2004, στις εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα φορολογούμενου συμπεριλαμβάνεται «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Επιχειρήσεις

Κύριες χρηματοδοτικές πηγές:

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης

Μεταξύ άλλων το ΕΠΑΝ παρέχει ενισχύσεις για την ανάπτυξη της νέας και απελευθερωμένης αγοράς της ενέργειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ελληνικής οικονομίας και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, με την ενίσχυση της συμμετοχής του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Στόχος: Παροχή εναλλακτικών λύσεων στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ενίσχυση της ασφάλειας ανεφοδιασμού της χώρας και της Ε.Ε., προσαρμογή του ενεργειακού συστήματος στις συνθήκες απελευθέρωσης των ενεργειακών πόρων (θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις και έργα υποδομών), εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας μέσω τις διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, κάλυψη ειδικών αναγκών των νησιών με την αξιοποίηση του δυναμικού τους σε ΑΠΕ. Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, καταναλωτές.

Ο Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων (ΟΕΕ) περιγράφει το καθεστώς και τους όρους της δηµόσιας ενίσχυσης ενεργειακών επενδύσεων µέσω των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό από το Μέτρο 6.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) 2000-2006.
Με το Μέτρο 6.5 ενισχύονται ιδιωτικές επενδύσεις για συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, για υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με υγραέριο ή φυσικό αέριο, για εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:
• πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, κ.α.).
• δευτερογενή (π.χ. μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενέργεια, κ.α.).
• τριτογενή:

- τουρισμός (ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα προπονητικού-αθλητικού τουρισμού, κέντρα τουρισμού υγείας, κ.α.).

- λοιπές υπηρεσίες (π.χ. εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, εμπορευματικά κέντρα, ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, διαμετακομιστικά κέντρα, κ.α.).

Οι διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου αναφέρονται και σε ενεργειακές επενδύσεις όπως:

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας

• Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

• Υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες

• Εξοικονόμηση ενέργειας που γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες ή και από ΟΤΑ.

ΠΗΓΗ:cres.gr
ΝΟΩΝ technology

ΝΟΩΝ technology
Χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.